Kıdem veya İhbar Tazminatı Haciz Durumu

Kıdem veya İhbar tazminatı almaya hak kazanmış çalışanın, kıdem tazminatını alacağı sırada haciz davasından dolayı bekleyen bir vereceği olması durumu

kıdem ve ihbar tazminatı haczi

Kıdem tazminatı haciz edilmesi mümkünmüdür


İhbar veya kıdem tazminatını alacağınız süreçte eğer hakkınızda açılmış bir icra davası var ise ve icra davası sonucu aleyhinize sonuçlanmışsa ve de alacaklı olan kişi sizin işinizden ayrıldığınızdan dolayı herhangi bir şekilde ihbar veya kıdem tazminatı almaya hakkazandığınızı öğrenir ve bunu yargı önünde ispatlarsa. Hak ettiğiniz kıdem ve ihbar tazminatı isterse tamamı ile karşılayacak olsun tamamen alacaklının hesabına yatırılabilir. İş kanununda kazancınızız dörtte birlik bir kısmı, basit anlatımı ile maaşınızın dörtte birlik kısmı size kalacak şekilde kalanınahaciz konulabilir der. Ancak kıdem ve ihbar tazminatı ile ilgili herhangi bir hüküm verilmemiştir. Bu da demek oluyor ki eğer hacizlik bir durumunuz varsa ve alacaklı olduğunuz kişi bunu öğrenip yargıya başvurursa ve icra davası alacaklının lehine sonuçlanırsa tüm ihbar ve kıdem tazminatınız alacaklıya olan borcunuz tutarında alacaklı lehine haczedilebilir.

Dilerseniz yorum yapabilirsiniz,

Yorum Yapın

Boşluğa Uygun Rakamı Giriniz *

Dizayn zio