Bakıcılara Tazminat Hakkı

Alınan bir Mahkeme kararı ile birçok sigortasız çalışan bakıcılara, yardımcılara veya yaşlı bakıcılara tazminat hakkı doğabilir

Yaklaşık 1 yıldan fazla süredir, bir ailenin çocuğuna bakıcılık yapan ve sigortasız olarak çalıştırılan N.Ulusoy isimli yardımcı, aile tarafından işten çıkarıldı. Daha sonra N.Ulusoy aile hakkında Ankara iş mahkemesine dava açtı.


Davacı N.Ulusoy sigortasız olarak çalıştırıldığı ve işten çıkarılması sonucu herhangi bir tazminat ödenmediği için toplam 1.700 TL istedi.
İş mahkemesi N.Ulusoyun yaklaşık 15 ay ailenin çocuğuna bakıcılık yaptığını ve söz konusu süre boyunca ailenin çalışanına sigorta yaptırmadığı kararına vardı. Mahkeme kararında çocuk bakıcılığının sosyal sigorta kapsamına dahil edilmesi gerekliliği ile ilgili karara varıldı. Dolayısıyla eğer bu mahkeme kararı emsal teşkil edilirse Türkiye de bir çok yaşlı, çocuk, hasta bakıcıları için sigortalı olma ve iş akdine son verilmesi durumunda ihbar ve kıdem tazminatı almaya hak kazanabilecek.

Dizayn zio