Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı Hesaplama 2018

  • Bu Tablo 2018 Yılı Vergi Mevzuatı Esas Alınarak Hesaplanmıştır.
  • Burada paylaşılan veriler resmi bilgi ve belge olarak kullanılamaz
  • Yapılan hesaplamalar, kesin bordro işlemleri ve hesaplamaları öncesi bilgilendirme amaçlıdır, kesin hesaplamalar ve tablo için ilgili IK temsilciniz veya uzmanınıza danışmanız tavsiye olunur.

İhbar Tazminatı – Kıdem Tazminatı Hesaplama Tablosu Kullanımı

Yukarıdaki tabloda sadece turuncu ile boyalı olan hücreler sizin giriş yapmanız gereken hücrelerdir. İlgili hücrelere işe giriş zamanınızı, işten ayrılmayı veya emekli olmayı düşündüğünüz zamanı, brüt maaşınızı giriniz. Tarih formatını XX.XX.XXXX şeklinde giriniz. Eğer ayrılma durumunuza veya emekli olma durumunuza göre ihbar tazminatı ödenecek iste ihbar tazminatı ödenecekmi sorusuna “evet” seçerek yanıtlayınız.
Daha kesin bir sonuç elde etmek için son almış olduğunuz maaş bordronuzdan çıkış yapacağınız tarih öncesi son kümilatif vergi matrahını giriniz. Kümilatif vergi matrahı ile ilgili daha deyatlı bilgiye bu linkten ulaşabilirsiniz: brütten-nete-maas-hesaplama. Ayrıca yine daha kesin ihbar tazminatı ve kıdem tazminatı hesabı için yıllık almış olduğunuz ikramiye,yardım,ek ödeme,mesai,özel durum ödemesi vb.. var iste hepsinin toplamını da “yıllık ikramiye” hücresine giriniz. Giriş yaptıktan sonra herhangi bir yere tıklamanıza gerek yoktur tablo excel tabanlı olduğundan kendisi otomatik olarak hak ettiğiniz kıdem tazminatı ve ihbar tazminatını hesaplayarak tablonun sağ alt köşesinde ayrı ayrı gösterecek ve toplamını kırmızı hücrede Türk Lirası olarak hesaplayacaktır.

Esnek Kıdem Tazminatı Yolda

Tazminat Sisteminde Yeni Düzenleme Görüşmelerinde Net Olmamakla Birlikte Esnek Tazminat Sistemine Geçilmesi Görüşülüyor:

Esnek kıdem tazminatı hesaplama

Esnek kıdem tazminatı hesaplama

Daha önce yapılan açıklamalarda önümüzdeki yasama yılı içinde kıdem tazminatları ile ilgili köklü bir değişikliğe gidilip, kıdem tazminatlarının artık çalışan ayrılırken değil, her ay brüt maaşın belirlenen bir yüzdesi kadar aylık yine çalışanın veya işverenin ortak belirleyeceği bir fonda toplanması gündemde idi. Ancak değişikliğin ana hatları tam belirlenemedi.
Türkiye de kıdem tazminatını hakedebilen çalışan sayısının %7 oranında kalmasından dolayı çoğu çalışanın kıdem tazminatını hakedemeden veya alamadan işlerinden ayrılmak zorunda kalıyor. Bu durumun değiştirilmesi gerektiğini ve kıdem tazminatının çalışanın hakkı olduğunu düşünen bakanlık, kıdem tazminatlarının çalışanın çalıştığı süre boyunca bir fonda toplanıp çalışan kendi isteği ile ayrılsa dahi bu paranın istendiği şekilde çalışan tarafından alınabilmesini sağlamaya çalışıyor. Ancak brüt maaşın yüzdesi konusunda tartışmalar devam ediyor.

Tartışmaların devam etmesi üzerine bakanlık alternatif çözümlerle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına çıkmayı planlıyor

Hazırlanan taslakta iki çözüm olacak “geleneksel yöntem” ve “yeni yöntem”. Bu iki yöntemin genel adına esnek kıdem tazminatı sistemi denmesi düşünülüyor. Şöyleki eğer çalışan geleneksel yöntem üzerinden kıdem tazminatını almak istiyorsa şimdiye kadar kıdem tazminatı nasıl ödeniyorsa o şekilde çalışmasına devam edecek ve kendi isteği ile ayrılması durumunda herhangi bir hak talep edenmeyecek, işverenin iş akdine son vermesi durumunda veya emekli olması durumunda veya 15 yıl 3600 gün kuralını tamamlayabilmesi durumunda tazminatını hak edecek. Kıdem tazminatında 15 yıl kuralı Eğer çalışan yeni sistemden yararlanmak istiyorsa, bunu çalıştığı kurum ile paylaşacak ve kıdem tazminatlarının çalışan ve işveren arasında belirlenen bir yatırım fonunda birikmesini talep edecek. Böyle bir durumday yine yasanın belirlediği bir brüt maaş yüzdesi, çalışanın adına açılmış bir fonda birikecek ve böylelikle çalışan kendi isteği ile ayrılsa dahi bu fonda biriken kıymetini hakedebilecek. Ancak brüt maaşın yüzde kaçı bu fonda birikeceği ile ilgili kesin bir karar yok.
Ne kadar tazminat hakedeceğinizi hesaplamak için bu linki kullanabilirsiniz: Tazminat Hesaplama

Dizayn zio