Kıdem Tazminatı Ödeme Koşulları

Kıdem Tazminatı Hak Edişi İle İlgili Hangi Koşullar Geçerlidir ile ilgili çok fazla yazı talebi aldık ve bu konuda bir yazı dizisi başlattık

kıdem tazminatı hak etme kuralları

kıdem tazminatı hak etme kuralları


Türk kanunlarında kıdem tazminatı ödemeleri ile ilgili konular 1475 sayılık kanun 14. maddede belirtilmiştir. Bu kanunu inceleyecek olursak, kanunda tazminatın ödemnmesini gerektiren şartlar açıkça belirtilmiştir. Kanuna göre;
İşverene bağlı işçi, aynı işverene 1 yıl veya daha fazla süre ile kesintisiz hizmet vermek durumunda. Bu şart karşılandığı durumda:
– kötü niyetli zararlı davranışlar ve ahlak kurallarına aykırı davranmadığı durumlar kaydı ile
– iş yerinde çalışmakta olduğu işi durdurması, durmaya zorlaması veya kötü niyetli davranışlarda bulunduğunun belirlenmediği durumlarda,
– Askerlik nedeni ile,
– Emekliliğe hak kazanması, veya emeklilik kapsamında doldurmakla yükümlü olduğu emeklilik süresini doldurması ve aynı zamanda prim gününü de doldurması sebeyile,
– Bayan çalışanın evlenmesi,
– Çalışanın vefat etmesi sebebiyle,
işveren ve çalışan arasındaki hizmet aktinin, işveren tarafından sonlandırılması durumunda, işveren çalışanına kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür.
15 yıl 3600 gün kuralı
tazminat hesaplama askerlik
2013 vergi mevzuatına göre ihbar ve kıdem tazminatı hesaplama

Dizayn zio