Tazminat Hesaplama Yöntemi

Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı Hesaplama Yöntemimizi Kısaca Açıklamaya Çalışalım:

– Tazminat hesaplama yöntemi 1475 sayılı iş kanunu 14.madde esas alınarak, 1 yıl sürekli çalışma sonucu otuz günlük brüt ücreti kadar tazminat hakedişi esasına dayanır.
– Tablolarada turuncu ile belirtilen alanlarda “ikramiye ücretleri” ile belirtilen alan ek ödemeler, yardımlar, primler, yol yardımları, ikramiyeler vb. tüm yardımları kapsar ve hesaplamalarda brüt maaş hesabına yedirilir
– Yine turuncu alanlarda “kümülatif vergi matrahı” ile belirtilen alan, çalışanın hesaplama yaptıracağı çıkış tarihindeki kümülatif gelir vergisi matrahı olarak girilmelidir. Bunu öğrenmenin en kolay yolu en son bordro dönemindeki bordronuzda belirtilen kümülatif gelir vergisi matrahına bakmaktır.
– Kümülatif vergi matrahı girildiği takdirde sistem hangi vergi diliminde olduğunuzu sisem veri tabanından daha doğru çekebilecektir.
– Eğer kümülatif vergi matrahınızı bilmiyorsanız bu kısmı boş bırakabilir veya tahmini bir değer girebilirsiniz.
– Tablolarımız işe giriş ve işten çıkış tarihine göre çalışanın son çalıştığı iş yerindeki kıdemini (toplam çalışılan gün sayısını) hesaplar
– Tüm hücrelerde hesaplamalar Türk Lirası için yapılmıştır
– Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı hesaplanırken perametrelerin başında gelir vergisi matrahı dilimleri, dilime göre oranlar, kıdem tazminatı için belirlenmiş tavan ücret vb. tüm parametreler sistemimizin veri tabanında tutulur ve sürekli güncel tutulur.
– Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı doğru bilgiler girildiği takdirde gerçeğe en yakın şekilde hesaplanır.
– Sistem tamamen excel tabanlı olduğundan turuncu bölümlere giriş yaptıktan sonra herhangi bir yere tıklamanıza gerek kalmaz, bilgileriniz hiç bir yerde tutulmaz, yaptığınız hesaplamalar kimse ile paylaşılmaz.
– Sistem excel tabanlı olduğundan herhangi bir veri tabanı (database) de veri saklaması yapılmaz.

Dizayn zio