Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı Hesaplama 2018

  • Bu Tablo 2018 Yılı Vergi Mevzuatı Esas Alınarak Hesaplanmıştır.
  • Burada paylaşılan veriler resmi bilgi ve belge olarak kullanılamaz
  • Yapılan hesaplamalar, kesin bordro işlemleri ve hesaplamaları öncesi bilgilendirme amaçlıdır, kesin hesaplamalar ve tablo için ilgili IK temsilciniz veya uzmanınıza danışmanız tavsiye olunur.

İhbar Tazminatı – Kıdem Tazminatı Hesaplama Tablosu Kullanımı

Yukarıdaki tabloda sadece turuncu ile boyalı olan hücreler sizin giriş yapmanız gereken hücrelerdir. İlgili hücrelere işe giriş zamanınızı, işten ayrılmayı veya emekli olmayı düşündüğünüz zamanı, brüt maaşınızı giriniz. Tarih formatını XX.XX.XXXX şeklinde giriniz. Eğer ayrılma durumunuza veya emekli olma durumunuza göre ihbar tazminatı ödenecek iste ihbar tazminatı ödenecekmi sorusuna “evet” seçerek yanıtlayınız.
Daha kesin bir sonuç elde etmek için son almış olduğunuz maaş bordronuzdan çıkış yapacağınız tarih öncesi son kümilatif vergi matrahını giriniz. Kümilatif vergi matrahı ile ilgili daha deyatlı bilgiye bu linkten ulaşabilirsiniz: brütten-nete-maas-hesaplama. Ayrıca yine daha kesin ihbar tazminatı ve kıdem tazminatı hesabı için yıllık almış olduğunuz ikramiye,yardım,ek ödeme,mesai,özel durum ödemesi vb.. var iste hepsinin toplamını da “yıllık ikramiye” hücresine giriniz. Giriş yaptıktan sonra herhangi bir yere tıklamanıza gerek yoktur tablo excel tabanlı olduğundan kendisi otomatik olarak hak ettiğiniz kıdem tazminatı ve ihbar tazminatını hesaplayarak tablonun sağ alt köşesinde ayrı ayrı gösterecek ve toplamını kırmızı hücrede Türk Lirası olarak hesaplayacaktır.

Tazminat Hesaplama Yöntemi

Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı Hesaplama Yöntemimizi Kısaca Açıklamaya Çalışalım:

– Tazminat hesaplama yöntemi 1475 sayılı iş kanunu 14.madde esas alınarak, 1 yıl sürekli çalışma sonucu otuz günlük brüt ücreti kadar tazminat hakedişi esasına dayanır.
– Tablolarada turuncu ile belirtilen alanlarda “ikramiye ücretleri” ile belirtilen alan ek ödemeler, yardımlar, primler, yol yardımları, ikramiyeler vb. tüm yardımları kapsar ve hesaplamalarda brüt maaş hesabına yedirilir
– Yine turuncu alanlarda “kümülatif vergi matrahı” ile belirtilen alan, çalışanın hesaplama yaptıracağı çıkış tarihindeki kümülatif gelir vergisi matrahı olarak girilmelidir. Bunu öğrenmenin en kolay yolu en son bordro dönemindeki bordronuzda belirtilen kümülatif gelir vergisi matrahına bakmaktır.
– Kümülatif vergi matrahı girildiği takdirde sistem hangi vergi diliminde olduğunuzu sisem veri tabanından daha doğru çekebilecektir.
– Eğer kümülatif vergi matrahınızı bilmiyorsanız bu kısmı boş bırakabilir veya tahmini bir değer girebilirsiniz.
– Tablolarımız işe giriş ve işten çıkış tarihine göre çalışanın son çalıştığı iş yerindeki kıdemini (toplam çalışılan gün sayısını) hesaplar
– Tüm hücrelerde hesaplamalar Türk Lirası için yapılmıştır
– Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı hesaplanırken perametrelerin başında gelir vergisi matrahı dilimleri, dilime göre oranlar, kıdem tazminatı için belirlenmiş tavan ücret vb. tüm parametreler sistemimizin veri tabanında tutulur ve sürekli güncel tutulur.
– Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı doğru bilgiler girildiği takdirde gerçeğe en yakın şekilde hesaplanır.
– Sistem tamamen excel tabanlı olduğundan turuncu bölümlere giriş yaptıktan sonra herhangi bir yere tıklamanıza gerek kalmaz, bilgileriniz hiç bir yerde tutulmaz, yaptığınız hesaplamalar kimse ile paylaşılmaz.
– Sistem excel tabanlı olduğundan herhangi bir veri tabanı (database) de veri saklaması yapılmaz.

Dizayn zio