Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı Hesaplama 2018

  • Bu Tablo 2018 Yılı Vergi Mevzuatı Esas Alınarak Hesaplanmıştır.
  • Burada paylaşılan veriler resmi bilgi ve belge olarak kullanılamaz
  • Yapılan hesaplamalar, kesin bordro işlemleri ve hesaplamaları öncesi bilgilendirme amaçlıdır, kesin hesaplamalar ve tablo için ilgili IK temsilciniz veya uzmanınıza danışmanız tavsiye olunur.

İhbar Tazminatı – Kıdem Tazminatı Hesaplama Tablosu Kullanımı

Yukarıdaki tabloda sadece turuncu ile boyalı olan hücreler sizin giriş yapmanız gereken hücrelerdir. İlgili hücrelere işe giriş zamanınızı, işten ayrılmayı veya emekli olmayı düşündüğünüz zamanı, brüt maaşınızı giriniz. Tarih formatını XX.XX.XXXX şeklinde giriniz. Eğer ayrılma durumunuza veya emekli olma durumunuza göre ihbar tazminatı ödenecek iste ihbar tazminatı ödenecekmi sorusuna “evet” seçerek yanıtlayınız.
Daha kesin bir sonuç elde etmek için son almış olduğunuz maaş bordronuzdan çıkış yapacağınız tarih öncesi son kümilatif vergi matrahını giriniz. Kümilatif vergi matrahı ile ilgili daha deyatlı bilgiye bu linkten ulaşabilirsiniz: brütten-nete-maas-hesaplama. Ayrıca yine daha kesin ihbar tazminatı ve kıdem tazminatı hesabı için yıllık almış olduğunuz ikramiye,yardım,ek ödeme,mesai,özel durum ödemesi vb.. var iste hepsinin toplamını da “yıllık ikramiye” hücresine giriniz. Giriş yaptıktan sonra herhangi bir yere tıklamanıza gerek yoktur tablo excel tabanlı olduğundan kendisi otomatik olarak hak ettiğiniz kıdem tazminatı ve ihbar tazminatını hesaplayarak tablonun sağ alt köşesinde ayrı ayrı gösterecek ve toplamını kırmızı hücrede Türk Lirası olarak hesaplayacaktır.

Bakıcılara Tazminat Hakkı

Alınan bir Mahkeme kararı ile birçok sigortasız çalışan bakıcılara, yardımcılara veya yaşlı bakıcılara tazminat hakkı doğabilir

Yaklaşık 1 yıldan fazla süredir, bir ailenin çocuğuna bakıcılık yapan ve sigortasız olarak çalıştırılan N.Ulusoy isimli yardımcı, aile tarafından işten çıkarıldı. Daha sonra N.Ulusoy aile hakkında Ankara iş mahkemesine dava açtı.


Davacı N.Ulusoy sigortasız olarak çalıştırıldığı ve işten çıkarılması sonucu herhangi bir tazminat ödenmediği için toplam 1.700 TL istedi.
İş mahkemesi N.Ulusoyun yaklaşık 15 ay ailenin çocuğuna bakıcılık yaptığını ve söz konusu süre boyunca ailenin çalışanına sigorta yaptırmadığı kararına vardı. Mahkeme kararında çocuk bakıcılığının sosyal sigorta kapsamına dahil edilmesi gerekliliği ile ilgili karara varıldı. Dolayısıyla eğer bu mahkeme kararı emsal teşkil edilirse Türkiye de bir çok yaşlı, çocuk, hasta bakıcıları için sigortalı olma ve iş akdine son verilmesi durumunda ihbar ve kıdem tazminatı almaya hak kazanabilecek.

Dizayn zio